Vrijdag
3
april

Wereldwijd Vertelcafé Zeist

-

Torenlaantheater

Afgelast

Zondag
5
april

Jong Talent

-

Hotel Theater Figi

Zondag
21
juni

Dag der Kunsten

-

In en om Slot Zeist

Bestuur

Dick van Steenis, voorzitter en penningmeester a.i.
Vacature penningmeester
Marianne van Dijck, coördinator vrijwilligers
Jantsje de Boer, secretaris
Vacature bestuurslid P.R.

Het bestuur is te bereiken via: info@cultuurzeist.nl


Design: Pien Design