Zanggroep Alomtonen Zeist

Zanggroep Alomtonen Zeist

12 jaar Zanggroep Alomtonen Zeist

Iedere woensdagochtend komen de leden van Zanggroep Alomtonen Zeist bij elkaar repeteren in het Koetshuis van de Broedergemeente op het Zusterplein 2in Zeist. Ze zingen wiegeliedjes uit Afghanistan en Mongolië, liefdesliedjes uit Rusland en Indonesië en nog veel meer. Gezongen in de eigen taal, prachtige verhalen over liefde, verdriet en weerzien.

Zanggroep Alomtonen Zeist bestaat 12 jaar en heeft 10 leden: anderstalige vrouwen die met veel plezier en gevoel elkaars liedjes zingen. “Er is plaats voor nieuwe leden. Vrouwen uit andere culturen die wekelijks in een gezellige groep liederen van uit de hele wereld willen repeteren en zingen. De zanggroep is ontstaan uit het Gilde-project Samenspraak”, vertelt initiator Wim Buis. “In 2006 zag ik in Amsterdam een soortgelijke groep optreden en ik kreeg er kippenvel van. Zoiets wilde ik ook voor Zeist. De gedachte is om via het zingen van liedjes elkaar te leren kennen en beter begrip te krijgen voor andere culturen. Onze zanggroep is in januari 2006 opgericht onder auspiciën van CultuurZeist. Twee dames die toen begonnen, zijn nog steeds lid. Het mooie is dat de vrouwen een goed contact hebben, in de pauzes van de repetitieochtend praten ze gezellig. Diverse vriendschapen zijn zo ontstaan.”

Het repertoire van Zanggroep Alomtonen omvat ruim 50 liedjes. “Best een grote uitdaging voor nieuwkomers”, aldus Buis. “Daarom koppelen we nieuwkomers aan een lid, om hen wegwijs te maken en te helpen. Vrouwen uit Zeist en omgeving zijn van harte welkom om een repetitieochtend bij te wonen, woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur in het koetshuis, Zusterplein 2, dat door de Evangelische Broedergemeente beschikbaar wordt gesteld. Af en toe is er een uitvoering, bijvoorbeeld tijdens de Walk Art Markt in Zeist.”


Deelname aan de zanggroep is gratis. Bent u geïnteresseerd, kom dan op woensdagochtend van 10 tot 12 uur naar het Koetshuis van De Evangelische Broedergemeente. Mocht u niet op woensdagochtend kunnen, geef u dan vast op, de groep gaat binnenkort ook op een avond (nog niet bekend welke) repeteren. De datums voor de avondrepetities worden hier bekend gemaakt.

Deelname is gratis. De zanggroep nodigt u allen uit, ook heren zijn van harte welkom!.

U kunt zich opgeven bij de contactpersoon, de heer W. Buis of op woensdagochtend komen kennis maken. U bent van harte welkom, de koffie staat klaar!

Meer informatie via Wim Buis, tel. 030 692 0037, 06 4996 2625, wim.buis@hetnet.nl

meer informatie

walkartmarkt
Design: Pien Design