Zanggroep Alomtonen Zeist

Informatie

Locatie

Koetshuis van De Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 2, Zeist.

Tijd

Wekelijks op woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur.
En binnenkort wellicht ook nog op een nader te overleggen avond.

Deelname

Dames én heren uit alle delen van de wereld en ook uit Nederland. Deze zanggroep bestaat uit leden uit vele delen van de wereld, maar ook uit Nederland en zingt enthousiast liederen die de deelnemers inbrengen uit zijn of haar achtergrond. De liederen worden gezongen in de originele taal.
De zanggroep verzorgt een paar keer per jaar een optreden voor belangstellende organisaties.
Bent u geïnteresseerd, kom dan op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur naar het Koetshuis van De Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 2, Zeist.

Kosten

Gratis

Informatie

Wim Buis, telefoon: 06-49962625 / 030-6920037 of e-mail: wim-buis@hetnet.nl

Samenwerking

De Evangelische Broedergemeente stelt haar Koetshuis gratis beschikbaar voor repetities van de zanggroep Alomtonen Zeist.

walkartmarkt
Design: Pien Design