Alomtonenkoor

Evangelische broedergemeente

2015

Optreden Alomtonenkoor tijdens lustrumfeest van de Wereldwinkel in Bussum

Op 3 oktober j.l. vierde de Wereldwinkel in Bussum een lustrumfeest. Het Alomtonenkoor verzorgde twee optredens met liedjes uit alle windstreken. Het weer werkte goed mee en er waren veel belangstellende luisteraars.

Design: Pien Design